پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
یعسوب الدّین رستگار جویباری

جوابیه سروش

جوابیه سروش

تاریخ انتشار : دوشنبه، 21 خرداد 1397

جواب قاطع و دندان شکن برای افرادی که شبهه در قرآن مجید آورده اند.

آقایان سروش و همسانان شعور باختگانشان بر اثر موهوم بینی و موهوم جویی و موهوم پذیری و موهوم گوئی می خروشند و هیچ خبر از عالم برتر از لاهوت و ناسوت ندارند.

ارسال نظر

کد امنیتی