پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
یعسوب الدّین رستگار جویباری

تفسیر البصائر

تفسیر البصائر

تاریخ انتشار : یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397

در اين تفسير مؤلف به بيان فضيلت هر سوره و خواص آن، بيان غرض هر سوره و هدف آن، شأن نزول و ترتيب نزول سوره ها و آيات آن و وجوه قرائت پرداخته است. 

وجه وقف و وصل در آيات قرآني، بحث لغوي و نحوي، بحث عميق فصاحت و بلاغت آيات قرآن، وجه اعجاز هر سوره، وجه تكرار قصص آيات و كلمات، تناسب بين سوره از لحاظ نزول و بين آيات آن، بيان ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، تحقيق در اقوال و بيان مختار آن، تفسير قرآن به قرآن، بيان تأويل، بحث روايي با امعان نظر در جوانب روايات، بحث فقهي به طور اجمالي، بحث مذهبي با ذكر عقايد و اختلاف آراء، بيان حكم قرآني و معارف اسلامي به صورت مفصّل شيوه اين تفسير مي باشد. 

وضعيت نشر: 

اين تفسير در شصت جلد مي باشد ولي تاكنون جلدهاي 31، 33، 40 و 60 آن توسط چاپخانه اسلاميه قم در سال 1413 هـ .ق به چاپ رسيده است.

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

ارسال نظر

کد امنیتی