پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
یعسوب الدّین رستگار جویباری

فرمایشات صوتی 13 و 14 رجب

فرمایشات صوتی 13 و 14 رجب

تاریخ انتشار : شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۸

عید مبعث و سوم شعبان 1439 هجری قمری و 1397 هجری شمسی

راه کار اعتراض ملّت بزرگ فهیم ایران، بر رژیم موجود در ایران

برداشت از فرمایشات گهربار مفسر کبیر و مجاهد نستوه

حضرت آیت الله العظمی یعسوب الدین رستگار جویباری دامت برکاته

 • اسلام ناب محمدی (هندی خمینی دروغین) یعنی بازگشت به زمان جاهلیت
 • خدا لعنت کند تورا با اسلام ناب محمدی ات.
 • عُمَر هم خمینی را در جایگاه خودش در جهنم قبول نمی کند؟
 • آقای خامنه ای ، چرا نمی پرسید ؟ این مردمی که می گویند : مرگ بر خامنه ای
 • لعنت بر خمینی، چه می خواهند؟
 • آقای خامنه ای من دلم برای تو از خودت بیشتر می سوزد، می دانم به چه غضب عذابی الهی گرفتار خواهی شد.
 • چرا مراجع موجود در ایران به خواب غفلت فرو رفته اند؟
 • و چرا از این خواب بدتر از مرگ بیدار نمی شوند ؟
 • ملّت ایران چهارتا از تابلوهای مراجع دروغین را بکنید بیندازید پایین و یا چهار نفر از منبری های دستمال به دست را، عمامه شان را برگَردَنشان بندازید از بالای منبر بکشید پایین، کار تمام است.
 • تنها راه نجات ملت مظلوم ایران و سرگردان مردم جهان از مفاسد کنونی چیست؟
 • شرایط اصلاح و افراد جامعه چیست و با کیست؟
 • مردم در زمان ظهور بدعتها، ظلمها، فتنه ها و فساد ها و ... به چه کسی مراجعه کنند؟
 • آنچه گذشت مطلوب نبود، و آنچه که هستیم نامطلوب تر از گذشته است، و آنچه که باید باشیم غیر از آنی که گذشت و هستیم پس باید بفکر چگونه شدن باشیم که جوامع بشری کمتر در فکر آن است
 • یافته ها غیر از بافته هاست، جوامع میان یافته ها و بافته ها فرقی نمی گذارند تا بافته ها را رها نکنیم، هرگز بیافته نمی اندیشیم، و تا بیافته ها نرسیم هرگز بکمال انسانی نخواهیم رسید.
 • تا بدرستی جسم و جان خود را نشناسیم، هرگز در تغذیه درست آن گام بر نخواهیم داشت.
 • مظلوم در یک جامعه، همانند یک دردی مرگ زا است بر اعضای یک جسم که بر تمام اعضا سنگینی می کند و سر انجام آن از پاس در می آورد.
 • جامعه ای که افراد آن، ظلم ستیز و حمایتگر مظلوم نباشند هرگز عدالت در آن مشکل نخواهد گرفت
 • امروز جهان جویاس یافته ها از دست رفته، و جویای تازه هائیست که تا کنون نیافته است اما از چه کسی؟
 • هندی (خمینی دروغین) مامور (چهار) به اضافه (دو) بود و به ماموریت خود عمل کرد:
 1. نابودی اعتقاد ملت ایران
 2. تخریب اقتصاد ملت ایران
 3. تحقیر و تذلیل ملت عزیز ایران
 4. نابود کشور پهناور ایران
 5. آشوب در کل جهان
 6. نا امن کردن مامنها

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

ارسال نظر

کد امنیتی