پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی
یعسوب الدّین رستگار جویباری

رساله توضیح المسائل

حضرت آیت الله العظمی یعسوب الدین رستگار جویباری

در دو جلد و به اندازه تعداد آیات قرآن مجید منتشر شده است که هم اکنون در دست مومنان با ولا می باشد و به زودی چاپ دوازدهم آن به دست علاقه مندان توسط همین سایت می رسد [...]

ادامه مطلب

تالیفات